Hvidovre Gospel

Gospelkoret IKTHYS har taget navneforandring og er blevet til Hvidovre Gospel

Klik her hvis du ikke automatisk viderestilles til hjemmesiden for Hvidovre Gospel

Farvel til

IKTHYS